Yabancı Uyruklu Öğrenci

I. GENEL KOŞULLAR
Başvuracak Adaylar:

a)  Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1)Yabancı uyruklu olanların,

2)Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3)Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

4)T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5)KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de orta öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005­2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacakların başvuruları kabul edilir.

b)  Adaylardan;

1)T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların,

2)KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005­2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),

 3)1. maddenin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

4)Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005­2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5)Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören TC uyruklu olan veya 1. maddenin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

II.  BAŞVURU ŞARTLARI

 Eğitim­-Öğretim yılı için adayların aşağıdaki tabloda belirtilen şartlardan en az birini sağlamaları gereklidir.

 

(Tablo­1) Başarı Şartı Tablosu

                                                                                                           

 

 

S.NO

 

 

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

 

 

BAŞARI ŞARTI

1

  SAT 1 sınavı

  En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.

  2

  GCE ( A level )sınavı

 En az biri başvurulan programla ilgili

olmak üzere en az 3 konuda A seviyesine

sahip olmak.

 3

 Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları

 Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması

en az 75 olmak.

 4

 Uluslararası Bakalorya diploması

 Diploma notu en az 25 olmak.

 5

 Irak Al­Edadiyah

 En az 70 puan almak.

 6

 ABITUR sınavı

 En fazla 4 puan almak.

 7

 ACT ( Amerikan College Test ) sınavı

 Fen (Science reasoning), matematik(math)

ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.

 8

 Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı

 Fen dalında (Scientific Stream) diploma

notu 100 üzerinden en az 65 olmak.

 9

 Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavı (Gaokao)

 Başvurulan programın puan türünde

750 üzerinden en az 480 puan almak

   10

  Suriye'de yapılan Al­Shahada ­Al Thanawiyya(Baccalaureante) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240

üzerinden, Mühendislik Fakültesi bölümleri için en az 170, eşit ağırlıklı puana göre

öğrenci alan  sözel bölümler için en az 160 puan, sosyal puana göre öğrenci kabul eden bölümler için sözel bölümlerden en az 150 puan almak.

 11

İran'da lisediploma notu ( Diplome Debirestan)

  Ortalaması en az 13/20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az 13/20

 12

 TQDK sınavı ( Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı

 En az 300/700 puan.

  13

 TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası bilim olimpiyatları

 Altın, gümüş ve bronz madalya

almış olmak.

14

 Libya'da yapılan Al­Shahada­Al Thanawiyya(Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240

üzerinden, Mühendistik Fakültesi

bölümleri için en az  185, diğer bölümler

için en az 170 puan almak
 15

 Orta öğretim puanı ile gelen adaylar

 Tam notun en az %60'ına sahip olmak

 16

 Bu listede yer almayan ve üniversite tarafından kabul edilecek diğer sınavlar

 Üniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek.


III.  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


     1)     Başvuru Formu.

2)  Lise diplomasının onaylı fotokopisi.(okumuş oldukları lisedeki dersleri ve not belgeleri lise müdürlüğünce onaylı İngilizce yada Türkçe olmalıdır),

3)  Pasaport fotokopisi (onaylı),

4)  1 adet Fotoğraf (4,5X6 ebadında son altı ay içinde önden çekilmiş)

5)  T.C. veya KKTC vatandaşları için Nüfus Cüzdan fotokopisi.

Ayrıca Birim Koordinatörümüz Öğr. Gör. Gökhan YİĞİT'ten detaylı bilgi alabilirsiniz.

Güncelleme : 22.02.2017 15:28:15