Misyonumuz - Vizyonumuz

Misyonumuz

Kurtalan Meslek Yüksekokulunun misyonu, Evrensel değerler dışında, Ülkenin geleceği için ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu, uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünebilen, çağdaş, özgür, dinamik, sorumluluk sahibi, devletin değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarında topluma faydalı hizmetler sunmaktır. Toplumsal yapının değişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni toplumsal koşullara ve sorunlara yönelik, sosyal adalet, bireyin değeri ve iyilik hali gözetilerek, refah alanlarına yönelik bilgi ve modelleri üretip bunların hayata geçirilmesini sağlamaktır. Yüksekokulumuzda bu çalışmalar yürütülürken ülkemizin ve bölgemizin özel koşulları ve gereksinimleri dikkate alınarak, meslek alanındaki en yeni bilgilerin, en yetkin öğretim elamanları tarafından, en son teknik olanaklarından yararlanarak öğrencilerimize aktarılması, mezunlarımıza sektörde azami istihdam olanaklarının sağlanması için tüm paydaşlar ile sürekli etkileşim içinde bulunması ve mevcut iş birliği imkânlarının geliştirilmesi gibi görevlerin ifası hedeflenmektedir.


Vizyonumuz

Mensubu olmaktan gurur duyulan, çağdaş mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik açıdan yüksek standartlara sahip, üstün nitelikli ve aranılan teknik ara eleman yetiştiren, yenilikçi ve paylaşımcı, sektörler ile sürekli iş birliği içinde bulunan, sağlayacağı eğitim, bilgi ve araştırma olanaklarıyla Bölgemizin ve Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak bir birim olmaktır. Vizyonumuz, çağdaş eğitim çerçevesinde evrensel standartları gözeterek, değişen toplumsal yapı içinde meslek elemanları yetiştirebilmeye yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirlikçi bir tutum ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim vererek, araştırma ve bilimsel yayınlar yapan aktif bir bilim kurumu olmaktır. Yüksekokulumuzda açılan programlar ile kaliteli bir mesleki eğitim sunmaya devam edip, bu durumun sürdürülebilir bir vizyon ile en önemli hedefimiz Türkiye’nin en iyi Meslek Yüksekokullarından biri olmaktır. Bu vizyon çerçevesinde Yüksekokulumuz bünyesinde çeşitli stratejiler ve politikalar izlenmektedir


NİHAT AYDIN
Güncelleme : 28.12.2022 16:25:51