Müdürümüzden


Kurtalan Meslek Yüksek Okulu, Kurtalan ilçe merkezinde kurulup iki yıllık eğitim sonrasında ön lisans diploması veren bir Yükseköğretim Kurumu’dur.

Ülkemizde kamu ve özel sektörün bir mesleğe yönelik, yüksek nitelikli insan gücüne gereksinimi olduğu bilinmektedir. İstihdamın sağlanması ve işsizlik oranının düşürülmesinde bu insan gücünün yüksek nitelikli olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu görevi yerine getirecek kurumların başında Meslek Yüksekokulları gelmektedir.

Kurtalan Meslek Yüksekokulu müdürü olarak şahsım, akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimizin amaç ve düşüncelerini gerçekleştirebilmeleri doğrultusunda üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluk duygusundan hareketle, öğrencilerimizin mesleki ve sosyal yönden gelişimini sağlamak, dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak en büyük idealimizdir.

Temel amacı belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek olan okulumuz; öğrencilerinin bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırılarak hayata hazırlanmasında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel ilkeleri benimseyen, yüksek bilgi ve beceriye sahip bireyler olmaları ve hayata hazırlanmaları için büyük bir çaba göstermekteyiz.Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin iş piyasasının beklentilerine yönelik yetişmelerini sağlamak üzereYüksek okulumuzda 540'ı bulan öğrenci sayımız, 5 bölümümüz ve 25’yi aşan akademik-idari personelimizle büyük bir aileyiz.

Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı eğitimle pekiştirme ve becerilerini geliştirme imkânı bulacaklardır.Çocuklarının eğitimi için her türlü maddi ve manevi desteği vermekte olan velilerimiz ve onların aranan nitelikli elemanlar olması için çaba göstermekte olan öğretim elemanlarımız yaptıkları fedakârlıklar ve katlandığı zorluklar çocuklarımızın başarısı ile sevinç ve gurura dönüşecektir. Öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında alanında iyi yetişmiş nitelikli bireyler olmaları hepimizin birlikte sarf ettiğiemeklerin gurur verici buluşmasını temsil edecektir.
Bu vesile ile öğretim elemanlarımızı, idari personelimizi ve aileleri özverilerinden dolayı kutluyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla...
HASAN BİL
Güncelleme : 17.06.2021 13:35:15