Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi


Öğrenci Temsilci adaylarında aranacak nitelikler 
Madde 12- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır: 
a) İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması, 
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 
c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması, 
d) Seçim yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması, 
e) Seçim yapıldığı dönemde son sınıf öğrencisi olmamak. 
Öğr.Gör.Dr. KERİM COŞKUN (0484) 411-4242 / 4001
Öğr.Gör.Dr. KERİM COŞKUN /
Kurtalan Meslek Yüksekokulu
11.10.2022