Etkinlikler

Yönetmelik Ve Yönergeler

1-Eğitim komisyonu yönergesi: https://oidb.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=711283483.

2-Ortak seçmeli ders yönergesi http://oidb.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=879165297

3-Siirt üniversitesi staj yönergesi https://kurtalanmyo.siirt.edu.tr/detay/siirt-universitesi-staj-yonergesi/66438.html.

4-Eğitim Öğretim ve sınav Yönetmeliği: https://oidb.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=735119783.

5-Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esaslar: https://www.siirt.edu.tr/haber-etkinlik/2021-2022-egitim-ogretim-yili-guz-donemi-egitim-faaliyetlerinin-yurutulmesine-iliskin-esaslar-belirlendi/450177240.html.

6-Avrupa Kredi Transferi Sistemi (AKTS / ECTS) Yönergesi http://oidb.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=121601516.

7-Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik https://oidb.siirt.edu.tr/dosya/personel/2016119112941163.pdf.

8-Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi: http://oidb.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=60739784.

9-Öğrenci ve öğretim üyesi değişim programına ilişkin yönetmeliği: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12883&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

10-Özel gereksinimli öğrenci akademik danışmanlar: https://engelsizuniversite.siirt.edu.tr/detay/birim-akademik-danismanlari-ve-iletisim-bilgileri/161535461.html.

11-Özel gereksinimli öğrenci yönergesi: https://engelsizuniversite.siirt.edu.tr/detay/ozel-gereksinimli-ogrenciler-icin-egitimde-firsat-esitligi-yonergesi/816379250.html.

12-Erasmus+ Değişim Programı Yönergesi: http://www.siirt.edu.tr/dosya/personel/20162116223157.pdf.  

13-Mevlâna Değişim Programına İlişkin Yönetmelik: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15219&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 

14-Farabi Değişim Programı Yönergesi: https://www.siirt.edu.tr/dosya/personel/201662193443882.pdf

15-Siirt Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi http://www.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=963970387

16-Uzaktan eğitim uygulama ve araştırma yönetmeliği: https://siusem.siirt.edu.tr/dosya/personel/20162115474236.pdf.

17-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi: https://www.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=859953698.

18-Akademik Performans Teşvik Yönergesi: www.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=125211215.

19-Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği: https://www.siirt.edu.tr/dosya/aktivite/akademik-tesvik-odenegi-yonetmeligi-siirt-20201224111824324.pdf.

20- Kurtalan MYO İdari Personel Memnuniyet Anketi :https://www.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=855657637

21- Kurtalan MYO Akademik Personel Memnuniyet Anketi: https://www.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=348770149

22- Kurtalan MYO Öğrenci Memnuniyet Anketi: https://www.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=713849309

23- Dış paydaş memnuniyet anketi: https://www.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=573944446

24- Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme Eğitimi: https://www.siirt.edu.tr/dosya/Default.aspx?dosya=249397906

HASAN BİL
Güncelleme : 18.03.2022 16:07:44