Vizyonumuz-Misyonumuz

Vizyonumuz

Mensubu olmaktan gurur duyulan, çağdaş mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi,beceri ve teknolojik açıdan yüksek standartlara sahip, üstün nitelikli ve aranılan teknik ara eleman yetiştiren, yenilikçi ve paylaşımcı, sanayi ile sürekli işbirliği içinde bulunan, sağlayacağı eğitim, bilgi ve araştırma olanaklarıyla Bölgemizin ve Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Misyonumuz

Türk Eğitim Sisteminin doğal büyüme alanının iki yıllık Meslek Yüksekokulları olduğu gerçeğine uygun olarak, bölgemiz ve ülkemizin ekonomi, endüstri ve sosyal alanları başta olmak üzere, diğer hizmet alanlarındaki özel ve resmi kurum veya kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek, istihdam sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla, bilgisayar ve enformatik teknolojileriyle donanmış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran, araştıran, sorgulayan, özgüvenli, girişimci ve evrensel değerleri benimseyen, ülkemizin kaliteli ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek, Atatürkçü, laik ve çağdaş bireyler yetiştirmektir.

Güncelleme : 25.10.2019 14:46:57