İdari

HASAN ATEŞ Şef
HALİT ALPNAR Bilgisayar İşletmeni
HASAN BİL Bilgisayar İşletmeni
MEHMET SALİH DİLEK Bilgisayar İşletmeni
REFİK POLAT Hizmetli
NİHAT AYDIN Teknisyen