Haberler & Etkinlikler

Genel Bilgiler

TTARİHÇE

Kurtalan Meslek Yüksekokulu resmi olarak 2009 yılında kurulmuştur.  Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Kurtalan Meslek Yüksekokulu 10.09.2009 tarihinde Yüksek öğretim Yürütme Kurulunun 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h Maddeleri uyarınca 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında  Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı  açılmış olup; 2009 yılında ilk öğrencilerini Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programına almıştır. 26.05.2010 tarihinde Yüksek öğretimYürütme Kurulunun 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca aldığı kararla  Maliye Programı da açılmıştır. 2011 yılında ise Bankacılık ve Sigortacılık Programı açılmıştır. 2012 yılında  Dış Ticaret Programı  açılmıştır. 2013 yılında Posta Hizmetleri Programı açılmıştır. 2014 yılında ise posta Hizmetleri (İ.Ö), Maliye (İ.Ö) ve Sosyal Hizmetler Programı açılmıştır. Meslek Yüksekokulu olarak 6 (Altı) Program normal öğretim, iki program ikinci öğretimde mevcut olup, Turizm ve Seyahat Hizmetleri , Maliye Programı, , Posta Hizmetleri, Bankacılık ve Sigortacılık Programı ve Dış Ticaret ve Sosyal Hizmetler  Programlarına öğrenci alınmıştır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle YÖK tarafından Maliye Programı (İ.Ö) ve Posta Hizmetleri (İ.Ö) programlarına öğrenci alınmamaktadır. 

Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir Yüksek öğretim Kurumudur. Göreceli olarak birebir eğitim anlayışını benimseyerek yüksek, kaliteli eğitim anlayışı ile eğitim öğretim politikasını benimsemektir. Meslek Yüksekokulunun temel görevleri,  çağdaş uygarlık seviyesinde, toplumun ihtiyaçlarına, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun olarak, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmaktır.Ayrıca kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanarak milli eğitim politikası ve kalkınma planlarına dayalı ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmektir.


1) Binanın Özellikleri  : Meslek Yüksekokulumuz 2 kattan ibarettir olup; Binanın yerleşim alanında 8 derslik, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1 adet Kütüphane , voleybol ve basketbol olmak üzere 1 adet açık spor sahası ve hizmet birimi olarak kullanılan yeterli sayıda bölünmüş alan yer almaktadır. Bilgisayar Laboratuvarında  30 adet bilgisayar mevcuttur. Sınıflarımızın hepsinde projeksiyon cihazı bulunmaktadır. 1 Akıllı tahta da bulunmaktadır. 1 Adet Müdür Odası, 7 Adet Akademik Büro, 1 Adet Yüksekokul Sekreteri çalışma odası ve 2 Adet de İdari Çalışma bürosu  bulunmaktadır.

2) Okul Kütüphanesi : Çeşitli türlerde kitapların yer aldığı  zengin kütüphanemiz  mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimizin araştırmalarında kullanabilmeleri için internet erişimine sahip bilgisayarlarımız öğrencilerimizin hizmetindedir.

3) Bahçenin Durumu :  Yüksekokulumuz  10.000 m2 arazi üzerine kurulmuş olup; bunun  1.350 m2'si üzerinde okul binamız bulunmaktadır. Geri kalan kısımda 1 adet açık voleybol/basketbol sahası, 5 adet kamelya ve yeşil alan bulunmaktadır. Ayrıca tüm bina içi ve dışı 20 Adet güvenlik kamerası sistemiyle  kontrol edilmektedir.

PROGRAMLAR

EĞİTİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

KONTENJANI

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

2 Yıl

TYT

40

Maliye

2 Yıl

TYT

40

Bankacılık ve Sigortacılık

2 Yıl

TYT

35

Dış Ticaret

2 Yıl

TYT

15

Maliye (İ.Ö)

2Yıl

Öğrenci Alınmamakta

Posta Hizmetleri

2 Yıl

TYT

60

Posta Hizmetleri(İ.Ö)

2 Yıl


Öğrenci Alınmamakta

Sosyal Hizmetler

2 Yıl

TYT

40

Misyonumuz

Türk Eğitim Sisteminin doğal büyüme alanının iki yıllık Meslek Yüksekokulları olduğu gerçeğine uygun olarak, bölgemiz ve ülkemizin ekonomi, endüstri ve sosyal alanları başta olmak üzere, diğer hizmet alanlarındaki özel ve resmi kurum veya kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek, istihdam sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla, bilgisayar ve enformatik teknolojileriyle donanmış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran, araştıran, sorgulayan, özgüvenli, girişimci ve evrensel değerleri benimseyen, ülkemizin kaliteli ara eleman ihtiyacına cevap verebilecek, Atatürkçü, laik ve çağdaş bireyler yetiştirmek.

         Vizyonumuz

Mensubu olmaktan gurur duyulan, çağdaş mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi,beceri ve teknolojik açıdan yüksek standartlara sahip, üstün nitelikli ve aranılan teknik ara eleman yetiştiren, yenilikçi ve paylaşımcı, sanayi ile sürekli işbirliği içinde bulunan, sağlayacağı eğitim, bilgi ve araştırma olanaklarıyla Bölgemizin ve Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

 Değerlerimiz

*Atatürk İlkelerine bağlılık,

*Bilimsellik,

*Akademik özgürlük,

* Etik ilkelere bağlılık,

*Adalet,

* Evrensellik,

*Yenilikçilik,

*İnsan odaklılık,

* Şeffaflık,

* İşbirliği ve katılımcılık,

* Çevresel ve estetik duyarlılık,

* Türk kültürü ve geleneklerine saygı,

* Hesap verilebilirlik,

* Girişimcilik,


HASAN ATEŞ
Güncelleme : 17.08.2018 09:49:01