Genel Bilgiler

TARİHÇE

Kurtalan Meslek Yüksekokulu resmi olarak 2009 yılında kurulmuştur.  Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Kurtalan Meslek Yüksekokulu 10.09.2009 tarihinde Yüksek öğretim Yürütme Kurulunun 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h Maddeleri uyarınca 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında  Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı  açılmış olup; 2009 yılında ilk öğrencilerini Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programına almıştır. 26.05.2010 tarihinde Yüksek öğretimYürütme Kurulunun 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca aldığı kararla  Maliye Programı da açılmıştır. 2011 yılında ise Bankacılık ve Sigortacılık Programı açılmıştır. 2012 yılında  Dış Ticaret Programı  açılmıştır. 2013 yılında Posta Hizmetleri Programı açılmıştır. 2014 yılında ise posta Hizmetleri (İ.Ö), Maliye (İ.Ö) ve Sosyal Hizmetler Programı açılmıştır. Meslek Yüksekokulu olarak 6 (Altı) Program normal öğretim, iki program ikinci öğretimde mevcut olup, Turizm ve Seyahat Hizmetleri , Maliye Programı, , Posta Hizmetleri, Bankacılık ve Sigortacılık Programı ve Dış Ticaret Programlarına öğrenci alınmıştır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle YÖK tarafından Maliye Programı (İ.Ö) ve Posta Hizmetleri (İ.Ö) programlarına öğrenci alınmamaktadır. Söz konusu Sosyal Hizmetler Programı  alınacak olan öğretim elemanlarıyla birlikte öğrenci talebi yapılması düşünülmektedir.

Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir Yüksek öğretim Kurumudur. Göreceli olarak birebir eğitim anlayışını benimseyerek yüksek, kaliteli eğitim anlayışı ile eğitim öğretim politikasını benimsemektir. Meslek Yüksekokulunun temel görevleri,  çağdaş uygarlık seviyesinde, toplumun ihtiyaçlarına, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun olarak, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmaktır.Ayrıca kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanarak milli eğitim politikası ve kalkınma planlarına dayalı ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmektir.


1) Binanın Özellikleri  : Meslek Yüksekokulumuz 2 kattan ibarettir olup; Binanın yerleşim alanında 8 derslik, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1 adet Kütüphane , voleybol ve basketbol olmak üzere 1 adet açık spor sahası ve hizmet birimi olarak kullanılan yeterli sayıda bölünmüş alan yer almaktadır. Bilgisayar Laboratuvarında  30 adet bilgisayar mevcuttur. Sınıflarımızın hepsinde projeksiyon cihazı bulunmaktadır. 1 Akıllı tahta da bulunmaktadır. 1 Adet Müdür Odası, 7 Adet Akademik Büro, 1 Adet Yüksekokul Sekreteri çalışma odası ve 2 Adet de İdari Çalışma bürosu  bulunmaktadır.

2) Okul Kütüphanesi : 900 adet çeşitli türde kitabına yer aldığı ve İnternet mevcut bulunduğu 1 adet kütüphanemiz mevcuttur.

3) Bahçenin Durumu :  Okulumuzun arsasının yüz ölçümü  10.000 m2 olup bunun  1100 m2’si üzerinde okul binamız bulunmaktadır. Geriye kalan park ve bahçe alanı ile yeşil alanı mevcuttur. Okulumuz bahçesinin girişinde  1 adet güvenlik kulübemiz bulunmaktadır. Ayrıca tüm bina içi ve dışı 20 Adet güvenlik kamera sistemiyle  kontrol edilmektedir

PROGRAMLAR

EĞİTİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

KONTENJANI

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

2 Yıl

YGS-5

40

Maliye

2 Yıl

YGS-6

60

Bankacılık ve Sigortacılık

2 Yıl

YGS-6

40

Dış Ticaret

2 Yıl

YGS-6

20

Maliye (İ.Ö)

2Yıl

YGS 6

Öğrenci Alınmamakta

Posta Hizmetleri

2 Yıl

YGS 5

60

Posta Hizmetleri(İ.Ö)

2 Yıl

YGS 5

Öğrenci Alınmamakta

Sosyal Hizmetler

2 Yıl

YGS 5

Öğrenci Alınmamakta

HASAN ATEŞ
Güncelleme : 28.11.2017 09:52:12