Kurtalan Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümüne Alınacak Öğretim Elemanı Sınav Sonuç Değerlendirmesi

Asil olarak kazanan adayların başvuruda istenen belgeleri hazırlayarak en geç 20.01.2017 tarihine kadar ilgili kazandıkları birime postayla göndermeleri veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER:

1- Yüksek Lisans ve Doktora yapanların Enstitüden almış oldukları öğrenci belgesi

2- Diplomanın Noter Onaylı Sureti (Lisans,Yüksek Lisans)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Adli Sicil Belgesi (Resmi kuruma verilmek üzere)

5- 6 Adet Fotoğraf

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

7- Varsa Hizmet Belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi)

8- Üniversite Hastanelerinden yada Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurul Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceğinin gösterir ibare Örnek:Uzman, Araştırma Görevlisi)

9- ALES ve Yabancı Dil Sınavı Belgelerinin Onaylı Sureti

10- Mal Beyannamesi

11- Lisans Transkripti Onaylı Sureti

12. İlanın Özel Şartları kapsamında istenmiş tüm evrakların aslı.

HASAN ATEŞ (0484) 411-4242 / 4004
Kurtalan Meslek Yüksekokulu
5.1.2017