Genel Bilgi

TARİHÇE

Kurtalan Meslek Yüksekokulu resmi olarak 2009 yılında kurulmuştur.  Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Kurtalan Meslek Yüksekokulu 10.09.2009 tarihinde Yüksek öğretim Yürütme Kurulunun 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h Maddeleri uyarınca 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında  Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı  açılmış olup; 2009 yılında ilk öğrencilerini Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne almıştır. 26.05.2010 tarihinde Yüksek öğretimYürütme Kurulunun 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca aldığı kararla  Maliye Programı da açılmıştır. 2011 yılında ise Bankacılık ve Sigortacılık Programı açılmıştır. 2012 yılında  Dış Ticaret Programı  açılmıştır.2013 yılında Posta Hizmetleri Programı açılmıştır. 2014 yılında ise posta Hizmetleri (İ.Ö), Maliye (İ.Ö) ve Sosyal Hizmetler programı açılmıştır. Meslek Yüksekokulu olarak 6 (Altı) Program normal öğretim, iki program ikinci öğretimde mevcut olup, Turizm ve Seyahat Hizmetleri , Maliye Programı, Maliye Programı(İ.Ö), Posta Hizmetleri, Posta Hizmetleri(İ.Ö), Bankacılık ve Sigortacılık Programı ve Dış Ticaret Programlarına öğrenci alınmıştır. Söz konusu Sosyal Hizmetler Programı  alınacak olan öğretim elemanlarıyla birlikte öğrenci talebi yapılması düşünülmektedir.

Meslek Yüksekokulu belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir Yüksek öğretim Kurumudur. Göreceli olarak birebir eğitim anlayışını benimseyerek yüksek, kaliteli eğitim anlayışı ile eğitim öğretim politikasını benimsemektir. Meslek Yüksekokulunun temel görevleri,  çağdaş uygarlık seviyesinde, toplumun ihtiyaçlarına, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun olarak, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmaktır.Ayrıca kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanarak milli eğitim politikası ve kalkınma planlarına dayalı ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmektir.


1) Binanın Özellikleri  : Meslek Yüksekokulumuz 2 kattan ibarettir olup; Binanın yerleşim alanında 8 derslik, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1 adet Kütüphane , voleybol ve basketbol olmak üzere 1 adet açık spor sahası ve hizmet birimi olarak kullanılan yeterli sayıda bölünmüş alan yer almaktadır. Bilgisayar Laboratuvarında  30 adet bilgisayar mevcuttur. Sınıflarımızın hepsinde projeksiyon cihazı bulunmaktadır. 1 Akıllı tahta da bulunmaktadır. 1 Adet Müdür Odası, 7 Adet Akademik Büro, 1 Adet Yüksekokul Sekreteri çalışma odası ve 2 Adet de İdari Çalışma bürosu  bulunmaktadır.

2) Okul Kütüphanesi : 800 adet çeşitli türde kitabına yer aldığı ve İnternet mevcut bulunduğu 1 adet kütüphanemiz mevcuttur.

3) Bahçenin Durumu :  Okulumuzun arsasının yüz ölçümü  10.000 m2 olup bunun  1100 m2’si üzerinde okul binamız bulunmaktadır. Geriye kalan park ve bahçe alanı ile yeşil alanı mevcuttur. Okulumuz bahçesinin girişinde  1 adet güvenlik kulübemiz bulunmaktadır. Ayrıca tüm bina içi ve dışı 15 Adet güvenlik kamera sistemiyle  kontrol edilmektedir

PROGRAMLAR

EĞİTİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

KONTENJANI

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

2 Yıl

YGS-5

40

Maliye

2 Yıl

YGS-6

35

Bankacılık ve Sigortacılık

2 Yıl

YGS-6

40

Dış Ticaret

2 Yıl

YGS-6

40

Maliye (İ.Ö)

2Yıl

YGS 6

35

Posta Hizmetleri

2 Yıl

YGS 5

40

Posta Hizmetleri(İ.Ö)

2 Yıl

YGS 5

40

Sosyal Hizmetler

2 Yıl

YGS 5

 

     

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ  PROGRAMI

   Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı 2009 yılında açılmıştır.2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında ise bölümü öğrenci alınmıştır.

        Turizm sektörü bileşenlerinden, seyahat acentelerinin temel faaliyet alanı olan: tur, paket tur organizasyonu; transfer, kongre, fuar organizasyonu ve pazarlaması, biletleme konularında bilgi ve beceriye sahip meslek elemanı yetiştirmektir.

 

        Turizm  sektörü  ile  ilgili  temel  bilgi ve  kavramları  bilen, sektörün  alt bileşenleriyle ve seyahat işletmeleri ile olan ilişkilerini özümsemiş, seyahat acenteleri faaliyetlerinin gerektirdiği bilgi teknolojileri araç ve sistemlerini kullanabilen, turizmin ülke ekonomisine katkısının bilinciyle hareket eden, Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, kalite kültürünü benimseyerek sürekli iyileştirme yolunda sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Turizm ve Seyahat Hizmetleri ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek  etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmek. Tarihi ve  toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen,  turizm sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

        Mezun olacak öğrencilerimiz aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabilecek düzeye gelmelerini hedeflemekteyiz.

 
 

1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

 

2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.

 

3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

 

4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

   
 

5) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

 

6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.

MALİYE PROGRAMI ( NORMAL ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

          Maliye Programımız  2010 yılında kurulmuş olup; 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM Ek Yerleştirme ile  Öğrenci alınmaya başlamıştır. 2014 yılında Maliye (İkinci Öğretim) Programı açılmış olup; 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci alınmaya başlanmıştır.

          Kamu sektöründe ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Maliye Ön-lisans Programının amacı; özellikle kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında nitelikli çalışanlar yetiştirmektir. Ayrıca maliye konusunda çalışacak ara insan gücü yetiştirmek amacıyla eğitim yapılır. Mezunlar, devlet sektöründe özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlıkları’nda çalışma imkânına sahiptirler.

        Kamu sektöründe ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Maliye Ön-lisans Programının amacı; özellikle kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında nitelikli çalışanlar yetiştirmektir. Ayrıca maliye konusunda çalışacak ara insan gücü yetiştirmek amacıyla eğitim yapılır. Mezunlar, devlet sektöründe özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlıkları’nda çalışma imkânına sahiptirler.

       Maliye programında, öğrencilerin teorik ve pratik bilgileri geliştirilerek, maliye alanında eleman yetiştirilmektir. Programda, öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel mesleki bilgilerin yanı sıra teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Bölüm öğrencileri, iki yıllık ön-lisans eğitimleri süresince mesleki bilgi ve donanımlarını tamamlamak amacıyla maliye, ekonomi, hukuk ve muhasebe ağırlıklı dersler almaktadırlar. Bölüm mezunları genellikle kamu sektöründe istihdam edilmekle birlikte, özel sektörde özellikle muhasebe, mali müşavirlik ve diğer birçok alanda çalışma imkânına sahiptirler. Maliye Bölümünün mezunları için iş olanakları oldukça geniştir. Mezunları her türlü kamu kuruluşunda kamu görevlisi olarak istihdam edilebilir, özel bankalarda ve kuruluşlarda da çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler. Dikey Geçiş sınavını kazanarak veya Açık Öğretim Fakültesine sınavsız kayıt yaptırarak lisans seviyesinde mezun olanlar Giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde mali müşavir, idari hâkim, müfettiş, hesap uzmanı, denetmen ve kontrolör olabilmektedirler.

Meslekte İlerlemelerine bakılacak olursa Maliye meslek elemanları, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.  Kamu kurumlarında gerekli şartlara sahip olmak ve çalışma sürelerine (kıdem), almış oldukları hizmet içi eğitimler ve görevde yükselme yönetmelikleri doğrultusunda bir üst pozisyonlara atanabilmektedirler. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine (4 yıllık) tamamlamaları durumunda müdür yrd, müdür vb. yönetici pozisyonlarda çalışabilirler. Bununla birlikte kişisel başarı ve gelişim de mesleki kariyerde etkili olmakla birlikte maliye mezunları geniş bir iş sahasına sahip oldukları gözlenmektedir.

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

         Dış Ticaret Bölümü 2012 yılında açılmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için   40 Öğrenci alınmıştır.

       Dış Ticaret Programının amacı; büyüyen firmaların ulaşmayı hedefledikleri kaliteyi yakalayabilmek, dış pazarlarda rekabet edebilmek ve Gümrük Mevzuatına uygun çalışmayı gerektiren tüm ithalat ve ihracat işlemlerini içeren ticari çalışma hayatı için hızla globalleşen bir dünyada Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu çok uluslu ortamlarda faaliyet gösterebilecek dış ticarete sektörüne ara eleman yetiştirmektir. Türkiye'nin dış ticaretinde kullanılan hukuki ve teknik mevzuatın uygulamalı olarak kavranması yolu ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama ve analiz etme ve sorun çözme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır.

       Küreselleşme süreci dünya ülkeleri arasında karşılıklı bağımlılığı giderek artırmış,ekonomik ve ticari ilişkiler ülkelerin büyüme ve kalkınmasında en büyük etken durumuna gelmiştir. Ülkemizin dünya ticareti içindeki yerinin ve rekabet gücünün belirlenmesinde Avrupa Birliği ile olan ilişkileri önemli bir rol oynamaktadır.Bunlara binaen bu alanlara öğrenci yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

    Dış Ticaret Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır.

     İş yaşamının gereklerini yerine getiren dış ticaret uzmanı yeteneklerine sahip olmak. Dış ticaret ile ilgili belgelerin neler olduğunu bilmek ve düzenleyebilmek. Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumların neler olduğunu ve hangi faydaları sağladığını bilmek.  Dış ticaret ile ilgili mevzuata hakim olmak. Dış ticaret ortamında uluslar arası rekabet unsurlarından ve pazarlama tekniklerinden haberdar olmak. Dış ticarette kullanılan ulaştırma metotları ve ödeme şekillerinden haberdar olmak.Dış ticarette kullanılan teslim şekillerine olduğunu ve aralarındaki farkları bilmek.

    Mezun olacak öğrencilerimiz; Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde,üniversitemizin İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme, İktisat ve Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerine; farklı üniversitelerde yer alan Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme,İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme,Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerine devam  edebileceklerdir.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

          2011 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü açılmıştır. Bölüme alınan öğretim elemanlarıyla birlikte 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında  40 Öğrenci alınmıştır.

       Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı; para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençleri yetiştirmektir.

       Bankacılık ve Sigortacılık Programı, öğrencileri, iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler ile donatmayı hedeflemektedir.Okutulacak derslerde önce teorik bilgi aktarılmakta ardından piyasalara yönelik uygulamalar yapılması hedeflenmektedir. İlk yıl ekonomi, işletme, muhasebe,hukuk gibi temel dersler; II. Yarıyıl ise bankacılık, sigortacılık işlemleri,portföy yönetimi gibi meslek dersleri okutulmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin İngilizceyi mesleki olarak çok iyi düzeyde kullanabilmeleri için İngilizce ağırlıklı, eğitim müfredatı uygulanmaktadır. Sınıf içi uygulamaların yanında, öğrencileri iş hayatına hazırlamak için, okul dışında ilgili çeşitli iş yerlerinde iş başı eğitim dersleri vermeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca,zorunlu toplam 30 günlük staj öngörülmüştür.

       Öğrencilerimiz, temel, sektörle ve hukuksal bilgilerle donatılmış nitelikli çalışanlar olarak yetiştirilmektedir. Program mezunlarının, yetişmiş iş gücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden,iletişim becerisi yüksek, öz güveni tam, girişimci ve yenilikçi kişiler olarak hizmet vermeleri hedeflemekteyiz.

Bankacılık ve Sigortacılık Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır;

Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilme.Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle ilgili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilme. Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilme. Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrümanlarını kullanabilme. İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilme. Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilme.Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilme.

Son yıllarda özellikle deprem olgusunun gündemimize oturmasından dolayı konut sigortacılığı ve zorunlu deprem sigortalarının önemi de artmaktadır. Bu paralelde bireylerin kendi oluşabilecek zararları için varlıklarını sigortalatma oranı yükselmektedir. Diğer taraftan kamu sektörünün ekonomiden çekilme hedefi doğrultusunda, bireylerin zararlarını devletin ödemesi politikasından vazgeçilmektedir.Bunlar gözetildiğinde bu alanda mezunlara ihtiyacın fazla olmakla birlikte mezun olacak öğrenciler  5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 31. maddesi gereği, Meslek Yüksekokulları, Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun öğrencilerin acente açmaları konusunda yetki verilmiştir. Mezun olan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavlarında başarılı olanlar Bankacılık,Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonomi, Ekonomi ve Finans,İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, Maliye, Lojistik Yönetimi, Muhasebe,Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Sigortacılık, gibi bölümlere de geçiş yapabilirler.

POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI

1- ÖSYM BİLGİLERİ

Öğrenim dili: Türkçe

Program

Üniversitesi

Yüksekokul

Puan Türü

Kontenjan

Posta Hizmetleri (N.Ö.)

Siirt Üniversitesi

Kurtalan MYO

YGS-5

40

Posta Hizmetleri (İ.Ö.)

Siirt Üniversitesi

Kurtalan MYO

YGS-5

40

 

Sınavsız Geçişle Girebilecek Olan Lise Bölümleri:

1018- A- Grubu (Ticaret Lisesi Fen) ,1381- Deniz ve Liman İşletme, 1107- Bankacılık, 1396- Dış Ticaret, 3868- Bilgisayarlı Muhasebe, 3324- Emlak Komisyonculuğu, 3318- Borsa Hizmetleri, 2143- Muhasebe, 4918- Muhasebe, Finansman ve Pazarlama, 4396- Muhasebe ve Finansman, 4526- Pazarlama, 4422- Pazarlama ve Perakende, 4024- Satış Yönetimi ve Reklamcılık, 3351- Sigortacılık, 4532- Sigortacılık ve Risk Yönetimi, 4505- Ulaştırma Hizmetleri, 2871- Ticaret liselerini alan ayrımı olmadığı dönemde bitirenler

Programın Tanımı

Posta hizmetleri programında iki yıl süreli eğitim-öğretim verilmektedir. Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından başta Siirt Üniversitesi Kurtalan Meslek Yüksek Okulunda Posta Hizmetleri adıyla ve diğer Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarında da açılan bu bölüm Posta Telgraf Teşkilatı (PTT)nin Postacı (DAĞITICI) ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bir program dalıdır.

Meslek Elemanının Tanımı

Posta hizmetleri bölümünde kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak KPSS aldığı başarı puanına göre ya PTT‟de dağıtıcı olarak görev yapabilir ya da PTT haricindeki kargo firmaları ile çalışabilir. Hatta bununla da yetinmek istemiyor ise kendisi bu bölümden aldığı bilgiler sayesinde etik kurallara aykırı davranmamak karşılığı ile kurye ya da kargo firması kurabilir ve işletebilir.

Programın Tarihçesi

Siirt Üniversitesi ile Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) arasında imzalanan anlaşma ile 2013 yılında öğrenci alımına başlayan bu bölüm PTT‟nin dağıtıcı (POSTACI) ihtiyacını karşılamak ve hizmetlerini en iyi şekilde yapmasına olanak sağlamak için kurulmuştur.2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılında Posta Hizmetleri (ikinci Öğretim) Programı açılmış olup Öğrenci alımına başlanmıştır.

Programa kabul şartları

Ticaret meslek liselerinin Muhasebe Bölümü kapsamında bulunan öğrenciler SINAVSIZ olarak ön-lisans programımıza DOĞRUDAN yerleştirilmektedir.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli YGS 5 puanı almaları gerekir.

 

Programdan mezuniyet şartları

Posta Hizmetleri programı alanının mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır: İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 60 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak, 30 iş günü staj yapmak zorunludur.

Programın değerleri

Neyin neden yapıldığını ve/veya yapılmadığını ilgili kişilerin isteği doğrultusunda açıklamak.

Yaptıkları ya da yapacakları işleri hukuk kurallarına aykırı olmayacak şekilde uygulamalarda bulunmak.

Doğruluktan şaşmamak ve kişileri yanıltmamak.

Birbirimizin görüşlerine, değerlerine, yaşam tarzlarına ve kişiliklerine hoşgörü göstermek.

Yeni ve farklı hizmet yaklaşımlarına hukuk kuralları çerçevesinde açık olmak.

Yaptığımız işlerde sorumluluk hissetmek ve disiplinli olmak.

Birbirimize olan tutum ve davranışlarımızda nazik ve saygılı olmak

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞMA ALANLARI:

Endüstri ve iş dünyası iyi yetişmiş posta hizmet eleman ve uzmanlarına ihtiyaç duymaktadır. Posta hizmetleri programında bu alan ile ilgili başta posta mevzuatı ve tebligat olmak üzere teorik dersler ve posta makineleri ve diğer alet ve makineler üzerinde uygulamalı eğitim verilmektedir. Okulumuzda bu bölüme ait bir laboratuar bulunmaktadır. Günümüzde hemen tüm sektörler açısından iletişim büyük önem taşımaktadır. Özellikle iletişim ağında kamuya duyulan güven telgraf, posta ve kargo taşımacılığı açısından geniş iş imkânların sağlamaktadır.

Mezunlar günümüzde başta PTT kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadır. Posta Hizmetleri Programı mezunları günümüzde, başta PTT kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadır. Kamusal açıdan istihdam sağlayan programdan mezun olan öğrenciler Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında belirtilen asgari puan üzerinde almaları durumunda, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‟na bağlı olmak üzere atanmaktadır.

PTT Genel Müdürlüğü parasal posta gişe hizmetleri ve tebligat teslim işlemlerini devlet memurları (kamu) vasıtasıyla sunmaktadır. Temizlik, güvenlik, kargo/kurye gönderi ile kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin dağıtım ve teslimine ilişkin hizmetleri (özel) özel kuruluşlardan hizmet alımı suretiyle yerine getirilmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı İle Geçilebilecek Olan Lisans Bölümleri:

9099 Posta Hizmetleri

   8222 Lojistik Yönetimi

  5130 Ulaştırma ve Lojistik

  3354 Uluslararası Lojistik

  8888 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

  9110 Uluslararası Lojistik Yönetimi

  9282 Uluslararası Ticaret ve Finans

  5131 Uluslararası Ticaret ve Finansman

  3356 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

             9009 Uluslararası Ticaret ve Lojistik

             4393 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Misyonumuz

Evrensel değerler dışında, Ülkenin geleceği için ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu,uluslar arası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünebilen, çağdaş, özgür, dinamik, sorumluluk sahibi, Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarında topluma faydalı hizmetlerde bulunmak.

         Vizyonumuz

Mensubu olmaktan gurur duyulan, çağdaş mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi,beceri ve teknolojik açıdan yüksek standartlara sahip, üstün nitelikli ve aranılan teknik ara eleman yetiştiren, yenilikçi ve paylaşımcı, sanayi ile sürekli işbirliği içinde bulunan, sağlayacağı eğitim, bilgi ve araştırma olanaklarıyla Bölgemizin ve Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

 Değerlerimiz

*Atatürk İlkelerine bağlılık

*Bilimsellik

*Akademik özgürlük

* Etik ilkelere bağlılık

*Adalet

* Evrensellik

*Yenilikçilik

*İnsan odaklılık

* Şeffaflık

* İşbirliği ve katılımcılık

* Çevresel ve estetik duyarlılık

* Türk kültürü ve geleneklerine saygı

* Hesap verilebilirlik

HASAN ATEŞ
Güncelleme : 23.11.2015 09:07:39